Lars Åges tanker

Politikk og teknologi

juni 1, 2017
av Lars Åge Kamfjord
0 kommentarer

Høringssvar midlertidig forskrift om forbud mot vannscooter i Tjøme og Nøtterøy

Tjøme og Nøtterøy kommuner behandlet 31. mai hver sine forslag til forskrifter for å forby vannscooter innenfor kommunegrensene. Etter litt research, fant jeg ut at kommunene ikke har mulighet til å lage regler som gjelder i «hovedveinettet» i sjøen, de såkalte farledene. I forslag til forskrift står det:

«Hjemmel: Fastsatt av Nøtterøy kommune ……… (dato) med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann §§ 14 første ledd og 42 første ledd. «.

Paragraf 42 gjelder kommunens mulighet til å lage ordensregler inne i havneområder, noe som er et veldig begrenset område, og ikke veldig relevant for et totalforbud.

Paragraf 14 sier at «Dersom noe annet ikke er bestemt i eller i medhold av loven her, kan myndigheten etter loven gi forskrifter om orden i og bruk av farvann når hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet krever det.»

Dette sier i utgangspunktet at «myndigheten» har lov til å lage egne regler for orden og bruk av farvannet. I paragraf 7, andre ledd står det derimot at «myndigheten» er departementet for alle hovedled og biled, før det i tredje ledd gis myndighet til kommunene. Dette betyr i utgangspunktet at kommunene ikke har lov til å fastsette begrensninger på skipsledene.

Øst for Tjøme og Nøtterøy ligger Færder nasjonalpark, som har egne regler, mens det meste vest for øyene (Vestfjorden og Tønsbergfjorden), i tillegg til mellom (Vrengensundet) og nord (Tønsbergtræla) er skipsled, og dermed utenfor området kommunene kan lage forskrifter om.

 

Kartet viser oversikt over skipsledene rundt Tjøme og Nøtterøy, og dermed hvor kommunene ikke kan forby vannscooter. Kartet er hentet fra Kystverket

 

Mitt høringssvar til ny kommunal forskrift om vannscooter som er innsendt til både Tjøme og Nøtterøy kommuner.

september 22, 2016
av Lars Åge Kamfjord
0 kommentarer

SCCM SQL query list of computers with top users in a collection

My old employer (local goverment) got a message from Microsoft about an audit. Since they have an education and an enterprise agreement, they need to get a list of all computers that can go under education-agreement (since that is the cheapest ) and everything else that goes under the enterprise agreement. When I was working there, I would have used which IP subnet the machine is from to sort the machines, but since they now have a lot of machines only reporting their IP from a shared wireless subnet, that’s harder. Instead, I figured out that we could use top console user to get a list, in addition to the AD Site.

Created a user collection with all users that are considered educational (department groups or other access groups). The collection got the name CEN00XXX.

 

Ran the following SQL-query to get a list of systems that had been online for the last 2 months.

SELECT sys.Netbios_Name0,
um.TopConsoleUser0,
[Last_Logon_Timestamp0],
(SELECT CASE WHEN TopConsoleUser0 IS NULL THEN ‘False’ ELSE ‘True’ END AS IsSkole FROM _RES_COLL_CEN00XXX WHERE SMSID = um.TopConsoleUser0 ) AS userIsEdu,
CASE WHEN [AD_Site_Name0] LIKE ‘EducationSite‘ THEN ‘True’ ELSE ‘False’ END AS SiteIsEdu,

FROM v_R_System sys
LEFT OUTER JOIN v_GS_SYSTEM_CONSOLE_USAGE_MAXGROUP um
ON um.ResourceID = sys.ResourceID
WHERE Last_Logon_Timestamp0 IS NOT NULL
AND Last_Logon_Timestamp0 > DATEADD(month, -2, GETDATE())
ORDER BY Last_Logon_Timestamp0

mars 27, 2016
av Lars Åge Kamfjord
0 kommentarer

Psychic Challenge på Polar Party 21

Årets Psychic Challenge inneholdt 24 nivåer, og startet fredag 5. oktober 2012 klokka 19:30. Første som var ferdig var Joss som var ferdig 23:38:31, d.v.s. rett i overkant av 4 timer. Oppgavene ble utviklet av Marius Davidsen (Morthez), Bjørn Gustav Baklid (nLamer), Ludvig Anderssen (kaffebaronen),  Mathias Bøhn Grytemark (Alfa) og Lars Åge Kamfjord (Laaknor), med bidrag av Alexander Hansen (wckd)

 

Oppgave 1

Oppgavetekst: Vi må varme opp litt… På tide å lære seg google… Hvilket dyr er kjent fra kvantemekanikken?

Om du søker etter bare kvantemekanikk får du opp en fyldig artikkel på Wikipedia om Kvantemekanikk, og en scrolling nedover den siden gir deg et bilde av en katt og et eget avsnikk om Schrödingers katt. Alternativt kan du søke etter kvantemekanikk dyr, og første treff er Wikipedias artikkel om Schrödingers katt.

Korrekt svar: Schrödingers katt

 

Oppgave 2

Oppgavetekst: May the source be with you!

En fast oppgave vi har hvert år. Vis sidekilde vil gi deg følgende i kildekoden: 

Korrekt svar: kosemose

 

Oppgave 3

Oppgavetekst: På #PolarParty snakker man hele året, men på #polarparty.psychic er det bare noe spennende nå

#Polarparty er Polars IRC-kanal på EFnet. Et lite hint om at det var IRC vi snakket om var filnavnet på siden man var inne på: irc.php. Vi hadde opprettet en egen kanal som het #polarparty.psychic, hvor topic for kanalen var «Polar Systems Coder». Det interessante med denne kanalen var at den publiserte alle forsøk som alle som spilte Psychic Challenge skrev inn. Hvis noen skrev riktig svar, så sa den bare gjettet riktig på nivå xxx, men hvis man skrev feil svar så skrev den « gjettet katt på nivå 1»

Korrekt svar: Polar Systems Coder

Oppgave 4

Oppgavetekst: nummer 79 gjør vondt, men 8 er viktig for deg. Hva heter det?

Her snakker vi om det periodiske system. Grunnstoff 79 er gull som har forkortelsen «au» (som gjør vondt). Grunnstoff 8 er oksygen.

Korrekt svar: oksygen

Oppgave 5

Oppgavetekst:

MAIN-LOGIC SECTION.
BEGIN.
   DISPLAY " " LINE 1 POSITION 1 ERASE EOS.
   DISPLAY "Hello world!" LINE 15 POSITION 10.
   STOP RUN.
MAIN-LOGIC-EXIT.
EXIT.


Siden vi som utvikler Psychic Challenge gjerne programmerer litt forskjellige språk hadde vi en liten research/heftig krangel om hvilke programmeringsspråk som er det verste å programmere på. Av de store og seriøse språkene fant vi ut at det gamle språket COBOL måtte være et skikkelig helvette å programmere på. Den overstående koden skriver ut «Hello world!» på skjermen i COBOL. Eksempelkoden for å skrive ut Hello world er egentlig ganske mye lenger, og om du søker på Google etter koden i oppgaven, får du hele koden opp som eksempelkode for COBOL.

Korrekt svar: COBOL

Oppgave 6
Oppgavetekst: 15-16-39-6-1-53-6

Her er vi tilbake til det periodiske systemet fra oppgave 4. Grunnstoff 15 er Fosfor, med bokstaven P. Grunnstoff 16 er svovel med bokstaven S, 39 har bokstaven Y, 6 har bokstaven C, 1 har bokstaven H, 53 har bokstaven I og 6 igjen C. Totalt skriver dette ut PSYCHIC.

Korrekt svar: PSYCHIC

Oppgave 7

Her var det ingen oppgavetekst, bare et bilde

mix

 

 

 

Dette bildet var ikke nok til at folk forsto hva oppgaven handlet om, så vi måtte etterhvert legge til et bilde til av en romerhjelm

rome

Dette gjorde at de fleste forsto at vi snakket om romeriket, og at MIX var snakk om romertall. MIX i romertall blir 1009.

Korrekt svar: 1009

 

Oppgave 8

Oppgavetekst: Så over til litt kartografi, hvor er du nå?

Kartografi er å lage eller tegne kart. Om du skal finne ut hvor du er i et kart, så trenger du koordinater. Dette var for mange vanskelig, så vi måtte legge til litt ekstra hjelp, med teksten «Noen ganger, så lønner det seg ikke å være for spesifikk! 🙂 Nord, øst, vest, syd, vet ikke jeg.. :-)». Til slutt greide de fleste å komme seg forbi, ved å ikke være for spesifikke, og 59 grader nord og 10 grader øst fikk deg videre:

Korrekte svar: 59N 10Ø eller 59N 10E eller 59 N 10 E eller 59 N 10 Ø

 

Oppgave 9

kartDenne oppgaven hadde ikke noen oppgavetekst, kun et utsnitt av et kart fra Google Maps. Kartet viser Seoul i Sør-Korea. Om du blar deg frem i Google Maps og finner det aktuelle stedet som er merket med «A», vil du finne et område som heter Gangnam. En relativt fersk og populær låt på dette tidspunktet var Gangnam style

 

Korrekt svar: Gangnam style

 

 

 

 

 

Oppgave 10

Oppgavetekst:

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGkAAAAdAQ
MAAACT/9CuAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAA
AAGUExURQAAAP///6XZn90AAAAJcEhZcwAADsMAAA7DAcdvqGQA
AACvSURBVCjPpdAxCoMwFAbgJ0JcirVbhhKvoBdor9IunfUCJXT
IG3slMdBcI0d4bg5i+jIUzFpDlg9e/v8RCNujYRfXOl6fcgiBNn
QpMR3+cRWyU6qAgYCuGhZR+fKcgW7AHzXMj8waecdD09nIZ+4+c
kLVkHvz8KXAsQIDJ9JFjEoYXjkzmHoijL1jxm8DMh1zHitO7rFs
yXLULOSNe1G3FHuXMm6V49AT1Tv/6n9+Ab+/LIs77cNgAAAAAEl
FTkSuQmCC

En gjenganger i Psychic Challenge er måter å skjule ting på samme måte som datamaskiner jobber, i dette tilfellet tilfellet er det et Base64-encodet bilde. Ved å søke etter base 64 decode image, kan du få lastet ned bildet som en fil. Om du leser innholdet i denne fila med en ren tekst editor, f.eks. notepad eller notepad++, ser du at første innholdet i fila er ‰PNG, noe som tyder på at dette er et PNG-bilde. Bytt navn på fila til noe som åpnes i et bildeprogram (f.eks. .png), og du få dette bildet opp:

oppgave10

 

Korrekt svar: skoleferie

 

Oppgave 11

Oppgave 11 het «Obama» og inneholdt bare et bilde:

obama

 

Om ikke du er godt kjent i Star Trek-universet, så vet du kanskje ikke at denne måten å dele fingrene på kalles en vulkansk hilsen. I Star Trek ble den som oftest fulgt med «Live long and prosper«, som er svaret her:

Korrekt svar: «Live long, and prosper» eller «live long and prosper»

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 12

Oppgavetekst: 9,81m/s2

9,81 meter per sekund opphøyd i andre er tilnærmet hastigheten på gravitasjon, og er den maksimale hastigheten du kan komme opp i hvis du f.eks. hopper ut av et fly (hvis man ikke tar hensyn til andre faktorer enn tyngdekraft, f.eks. luftmotstand). Det å komme opp i denne hastigheten omtales gjerne som «fritt fall«.

Korrekt svar: fritt fall

 

Oppgave 13

Oppgavetekst: 91.90.66.253

Dette er en IP-adresse. Som mange nok vet er det de som brukes for at vi skal kommunisere på internett. I tillegg har vi DNS som oversetter fra domenenavn (f.eks. polarparty.no) til IP-adresser. Det mange ikke vet er at vi også har et system som heter reverse DNS, hvor vi gir IP-adresser et navn. I dette tilfellet hadde vi endret reverse for den aktuelle IP-adressen til «g0y.pa.pp21.polarparty.no».

Korrekt svar: g0y.pa.pp21.polarparty.no

 

Oppgave 14

Oppgavetekst: qrafhcreurzzryvtrxbqrareinafxryvt

Oppgaven heter crypto, og sier deg ikke så mye. Noen hadde nok tatt denne relativt fort om vi ikke hadde fjernet alle mellomrommene, men dette er kryptert med ROT13-kryptering (altså flytte alle bokstavene 13 plasser). Om man kjører det igjennom en ROT13-kryptering på nytt, får vi frem teksten «densuperhemmeligekodenervanskelig».

Korrekt svar: vanskelig

 

Oppgave 15

Inneholdt bare et bilde:

level20 Et lite ordspill med en nettverkskabel (CAT 5E) og en datamus; cat and mouse.

Korrekt svar: «cat and mouse»

 

 

 

Oppgave 16

Oppgavetekst: Hva er formelen på volumet til en sylinder med radius z og høyde a?

Hadde du spurt en mattelærer hadde nok svaret vært πz ²a, men den morsomme måten å skrive det på er PI*Z*Z*A, noe som alltid er godt, særlig på Polar Party

Korrekt svar: PI*Z*Z*A.

 

Oppgave 17

Oppgavetekst: Hva slags datasystem brukes for å styre bl.a. låsene i Jurassic Park-filmen?

Husker du scenen? Alle kommer stresset inn i kontrollrommet, med velociraptorer rett bak, Dr. Alan Grant forsøker å holde døra lukket mens, jenta Lex Murphy springer bort til datamaskinen og begynner å prøve forskjellige filer for å låse dørene. I det hun setter seg ved datamaskinen sier hun… «It’s a UNIX system. I know this!»

Korrekt svar: UNIX

 

Oppgave 18

Oppgavetekst: Hva slags elektronisk system sitter du foran nå?

Med bilde av et tastatur hvor vi har merket av hvilke taster du skal bruke for å skrive svaret.

keyboard

Tastene som er merket er A S D T N M K I og Enter. Sortert riktig og med noen av dem brukt flere ganger, kan du stave «datamaskin», som er svaret på oppgaven.

Korrekt svar: datamaskin

 

Oppgave 19

Nerdetrim!

Oppgavetekst: Ingen ord i denne oppgaven, bare masse bokstaver som må settes i riktig rekkefølge. Løp og finn dem.

Setningen løp og finn dem var en lenke til en KML-fil du kunne laste ned, og åpne i f.eks. Google Earth. Da ga det deg følgende kart:

nerdetrim Google Earth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de forskjellige postene var det hengt opp et A4-ark som så slik ut:

Post omikron

Løsningen her var å sortere de forskjellige postene alfabetisk etter navnet på posten, som var greske bokstaver (post epislon hadde bokstaven K, post Zeta R, post Theta I, post Kappa K, post My V, post Omikron Q, post Pi F, post Rho D, post Tau B og post Omega G. På denne oppgaven så vi mange løp rundt og skrev bare ned de latinske bokstavene, ikke de greske som tilhørte, og dermed måtte mange fly ut til de samme postene en gang til. Det ble god nerdetrim av dette!

 

Korrekt svar: KRIKVQFDBG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 20

skull-mazeI denne oppgaven var det ingen tekst, kun et bilde. For å komme seg igjennom labyrinten måtte man innom seks av tallene som sto i tilfeldig rekkefølge. Tallene tilsvarer rekkefølgen på bokstavene i alfabetet, og du måtte innom 22, 1, 13, 16, 25 og 18, som tilsvarer bokstavene V A M P Y R, som handlet om temaet for årets Polar Party: Arrgh! Meir blod!

Korrekt svar: vampyr

 

 

 

 

 

 

 

Oppgave 21

Oppgavetekst: Koffein?

Med kun teksten «koffein?» var det ikke mye å gå på, men om du Googler koffein, så får du bl.a. opp at den kjemiske formelen er C8H10N4O2, noe som var svaret.

Korrekt svar: C8H10N4O2

Oppgave 22

Oppgavetekst: Do a barrel roll

Et lite påskeegg fra Google; når du søker på dette, så gjør Google en barrel roll, og snur teksten rundt 360 grader. Et av søkeresultatene fra urban dictionary gir deg Do a barrel roll, som er et begrep fra Star Fox-serien til Nintendo.

Korrekt svar: Star Fox

 

Oppgave 23

Oppgavetekst: Zerg rush

Nok et påskeegg fra Google. Zerg rush er en strategi fra spillet StarCraft, hvor rasen Zerg kan produsere store mengder enheter på kort tid, og overraske andre spillere tidlig i spillet. Søker du på dette på Google, så blir du «angrepet» av «O»‘en til Google, som forsøker å spise/ødelegge søkeresultatene dine med mindre du skyter dem.

Korrekt svar: easter egg

 

Oppgave 24

Oppgaven inneholdt kun et bilde av en glidelås (zipper) med filnavnet stuck.jpeg. Om du endret navnet på denne til stuck.zip, fikk du lastet ned en zip-fil som inneholdt en tekstfil med teksten psychic.pp21.polarparty.no/imadeit.php . Hvis du gikk til den adressen, så fikk du opp en ny tekst «Så bra! Du klarte det.. nå kan du bare skrive FERDIG inn i boksen under, og bli ferdig 🙂 Psychic gruppa vil takke deg og ditt lag for deltagelsen, og håper du prøver igjen neste år! 🙂 <3

Korrekt svar: ferdig

oktober 5, 2015
av Lars Åge Kamfjord
1 kommentar

Psychic Challenge på Polar Party 23

Høstferien 2014 ble Polar Party 23: Lost in Time arrangert i Stokkehallen. Som vanlig sto teknisk crew bak årets Psychic Challenge.

Oppgavene ble i hovedsak utviklet av Ludvig Anderssen (kaffebaronen), Christian Bull Gjertsen (nts), Bjørn Gustav Baklid (nLamer) og Lars Åge Kamfjord (Laaknor), med bidrag fra Oline Volden (Elealyana)

 

Oppgave 1:

Oppgavetekst: Velkommen til Psychic Challenge på PolarParty 23. Some say use the force, we say read the source.

En fast oppgave vi har hvert år. I nettleseren velger du «Vis kilde», «Vis sidekilde» el.l. og i kodet vil du et sted finne en kommentar som begynner med

Korrekt svar: Obi-Wan Kenobi

Oppgave 2:

Oppgavetekst: Et lite spørsmål om tid og rom; hvor er du nå?

Nok en mer eller mindre fast oppgave. Referansen til tid og rom antyder at svaret har noe med astronomi å gjøre. I dette tilfellet var svaret «Melkeveien»

Korrekt svar: Melkeveien

Oppgave 3:

Oppgavetekst: Hva heter sikkerhetsvaktene til Samsung?

I kildekoden (se oppgave 1) kunne vi også finne et lite hint: /title/tt2015381/

Et lite ordspill på filmen Guardians of the Galaxy og Samsungs mobilmerke Galaxy. Hintet er adressen til filmen Guardians of the Galaxy på IMDB.com

Korrekt svar: Guardians of the Galaxy

Oppgave 4:

Denne oppgaven hadde ikke noen oppgavetekst, kun et bilde hentet fra Wikipedia:

Denne oppgaven hadde lite med mat å gjøre, men handlet om dobbeltbetydningen av noe rundt, i tillegg til den matematiske konstanten Pi som brukes for å måle omkretsen til noe rundt. Svaret på oppgaven er verdien av pi, 3,14

Korrekt svar: 3,14

Oppgave 5:

Oppgavetekst: I Harry Potter brukte de Fera Verto og mus, men her på Polar bestiller vi dem heldigvis fra fabrikk.

Om ikke du har lest eller sett Harry Potter og kan dette på rams, så vil et enkelt Google-søk på «Fera Verto» vil gi deg endel treff som sier at Fera Verto (eventuelt Vera Verto) er formelen for å omgjøre et dyr til en kopp. I mange av sceneshowene dette året ble det delt ut en kopp med Polar-logoen på som ga innehaveren gratis kaffe i kantina.

Korrekt svar: Polarkoppen

Oppgave 6:

Oppgavetekst: Vi liker å gjøre ting litt nerdete, når åpnet PolarParty i år?

Denne viste seg å være litt for nerdete for mange, så vi la etterhvert til et bilde fra filmen Jurassic Park som et hint:

e1cd867bc826d2e0cb3d654c7f92b3a561ded6676bf7637df357c4cb96c8d9d3

Dette var nok til at de fleste greide å Google seg frem til at vi snakket om UNIX-tid, som brukes av mange datasystemer for å holde styr på tid. Tiden måles i antall sekunder siden 1. januar 1970 klokka 00:00:00 UTC. Det finnes mange UNIX-tid-kalkulatorer på nettet, og om du la inn tidspunktet for åpning av PP23 (30. september 2014 klokka 2000) i en av disse, fikk du svaret. På grunn av at UNIX-tid ikke tar hensyn til tidssoner og sommertid var det mulighet for to forskjellige alternativer.

Korrekt svar: 1412100000 eller 1412107200

Oppgave 7

Oppgavetekst: There is no place like ::1

Litt nettverkshumor. Et google-søk gir endel treff hvis man søker etter dette, men få steder som beskriver hva det egentlig handler om. ::1 er en IPv6-adresse som alltid peker til den maskinen eller enheten du sitter på akkurat nå. Et av treffene du får når du søker på hele setningen er en lenke til ThinkGeek som har tilsvarende for IPv4, 127.0.0.1. Om du søker etter «127.0.0.1 ::1» får du bl.a. opp Localhost, og der står det at ::1 brukes i IPv6.

Korrekt svar: IPv6

Level 8:

Oppgavetekst: Vent, jeg er midt i noe.

En liten humoroppgave. Her er vi bokstavelig talt på utkikk etter det som er i midten av «noe», altså bokstaven «o».

Riktig svar: o

Oppgave 9:

Oppgavetekst: Vuqv uiidøxqw qw xøvæhqjydqwq qvv øvawq, bqv aqvvq uiidøxqv io IujøwIøwer føw qe jqee æxøw: Eybq Juwa

Her lå det inne et hint i kildekoden: https://www.youtube.com/watch?v=2EwViQxSJJQ#t=170

Denne oppgaven var veldig vanskelig, og mange sto fast på den lenge. Etter en stund la vi inn et bilde på den i tillegg, bilde av et QWERTY-tastatur

Denne oppgaven er kodet, og de fleste som har vært med tidligere prøvde seg på ROT13-kryptering som vi har brukt ofte, men som ikke var riktig. Kildekodehintet er filmvideoen til Beyoncés – Irreplaceable som starter å spille 170 sekunder inn i sangen, like før hun begynner å synge «to the left, to the left».

Løsningen på denne oppgaven var at vi hadde skrevet en setning på et vanlig QWERTY-tastatur, men «shiftet» alle bokstavene to plasser til venstre. Shifting er en vanlig teknikk i eldre krypteringsmetodikker, f.eks. Cæsarchiffer, som vi dermed lagde en mer moderne variant av. For å finne ut hva det var, så måtte deltageren derfor flytte hendene sine to plasser til høyre for det som sto i oppgaveteksten (liten funfant: vi hadde egentlig tenkt å skifte to plasser til høyre, slik at det var deltagerne som skulle gjøre som Beyoncé og flytte to til venstre, men vi oppdaget at det var gjort feil litt for sent, og orket ikke skrive hele setningen på nytt :P).

Den fulle setningen i oppgaveteksten blir da: Noen oppgaver er vanskeligere enn andre, men denne oppgaven på PolarParty har et lett svar: Time Lord

Time Lord refererer til rasen i Doctor Who som reiser igjennom tiden, og temaet for PP23 var som kjent «Lost in Time», med mange Doctor Who-referanser i dekor og design.

Riktig svar: Time Lord

Oppgave 10:

Oppgavetekst: Jazzmusikeren Willy måtte livnære seg som discjockey etter at xylofonen ble ødelagt på quartfestivalen.

Denne setningen er en litt spesiell setning, fordi den inneholder alle bokstavene i det norske alfabetet. Dette er kalles en holoalfabetisk setning, eller pangram, noe man får som informasjon hvis man Googler hele setningen.

Korrekt svar: Pangram

Oppgave 11:

Oppgavetekst: Jonas og Lotte skal kjøre tog. Jonas går på vogn nummer 34 i toget som reiser fra Lillehammer. Toget kjører i en gjennomsnittshastighet på 140 kilometer pr time. Lotte sin far er lokfører på toget som går fra Hammerfest. Tog A er i Bergen 10:20 på tirsdags formiddag. Tog B og C er framme i Harstad med bare 10 minutters mellomrom. Ingen av togene reiser via Stokke sin jernbanestasjon. Alle togene reiser i ca samme retning i minst en time eller tre før de møtes i en annen dimensjon. Hva er temaet? Alle togene er 75 meter lange og består av 13 vogner på den ene siden og 37 vogner på den andre siden. Da inkluderer jeg både utsiden og innsiden. Togene har salgsavdelinger der man kan kjøpe seg en kaffe eller kanskje dagens avis. Før du aner ordet av det er du framme på stasjonen. Her skal du av!

Den morsomste oppgaven jeg noensinne har vært med å lage. Ludvig Anderssen skrev denne teksten sammenhengende, uten å ta noen pauser, mens jeg sto å hadde latterkrampe over det han skrev. Det første inntrykket man får er at dette er en matteoppgave, og man gjør seg klar til å gjøre notater og skulle regne ut et eller annet, men etterhvert som man leser igjennom, så gir oppgaven mindre og mindre mening. Trikset her, er at det kun finnes en ting du må finne ut av, for det er bare et spørsmål inne i oppgaven. Midt i oppgaven finner man spørsmålet «Hva er temaet?», før teksten fortsetter på noe helt annet som ikke gir mening. Svaret man skal finne er derfor, hva temaet på Polar Party 23 var, og det var selvfølgelig «Lost in Time»

Korrekt svar: Lost in Time

Oppgave 12:

Oppgavetekst: Teksten «DON’T BLINK!» som blinker av og på, samtidig som den vokser seg stadig større før den omtrent hvert 5. sekund nullstiller seg og blir liten igjen.

Hvis man Googler «dont blink» får man opp endel referanser til Doctor Who, inkludert en masse engelbilder fra Google bildesøk. En god beskrivelse av Don’t Blink-referansen til Doctor Who kan finnes på Knowyourmeme.com, hvor «The Weeping Angels» kan drepe deg hvis du ikke følger med et lite øyeblikk, f.eks. hvis du blinker. Derfra kommer «Don’t blink»-referansen. Teksten som hele tiden står på skjermen din blir også stadig større, noe som kan føles som at teksten kommer nærmere deg, noe som igjen henviser til at «noe» kommer å tar deg, slik The Weeping Angels gjør.

Korrekt svar: «The Weeping Angels» eller «weeping angel» eller «weeping angels»

Oppgave 13:

Oppgaven har ikke noe oppgavetekst, kun et bilde hentet fra Wikipedia fra artikkelen om spillet «Lost in Time». Om man leser artikkelen om spillet kan man lese at spillet handler om en kvinne som på mystisk vis blir sendt tilbake i tid til året 1840, som også er svaret på oppgaven

Korrekt svar: 1840

 

Oppgave 14:

Oppgaven inneholdt en efilnkel QR-kode, som lenket til Google Streetview av den ene inngangen til Stokke ungdomsskole. Her måtte man opp av godstolen og gå bort til inngangen. På innsiden av døra var det klistret en lapp som det sto: v=C9cTljdqElg

Denne kryptiske meldingen er en youtube-adresse, som du også får om du Googler strengen: https://www.youtube.com/watch?v=C9cTljdqElg, tilhørende filmmusikken til filmen Timecop.

Korrekt svar: Timecop

 

 

 

Oppgave 15:

lost

Denne oppgaven inneholdt et bilde i SVG-format med teksten «LOST». Det fine med SVG-filer, er at de i stedenfor å fortelle PCen at de skal tegne en og en piksel i en spesifikk farge, så forklarer den med et relativt enkelt XML-språk hvordan formen skal tegnes i X og Y-koordinater. Dette betyr at du kan åpne filen og lese relativt mye informasjon på samme måte som i første oppgave ved i f.eks. notepad.  Midt i denne filen står det gjemt en kommentar i formen: 

Korrekt svar: Gjemsel

 

Oppgave 16:

Oppgavetekst: ABBBBABBBAABABBAAAAABAAABAAAABBABAABAAABAABBAAABAABAAAB AABAABAAAB AAAABAABAABAABABAABB ABBAAAABAAAAABB ABBBBAAAAABAABABAABAABBBABAAABAAABBAABAABAABB AAAABAAAAAAAABAABBBAABBAB

Mange som så denne krypteringen antok at vi hadde skrevet en tekst her i binært, og bare byttet nuller og enere med bokstavene A og B, men fikk ikke noe fornuftig ut av dette. Dette er faktisk en ganske enkel kryptering som heter bacon’s cipher. Som så mange andre krypteringsmetoder for enkel tekst, finnes det ferdig dekrypteringsverktøy på nettet. Ved å Google bacon cipher decrypt får man opp flere av dem, og når man dekrypterer den aktuelle teksten får vi opp POLARBURGER ER BEST MED PASSORDET BACON.

Korrekt svar: Bacon

Oppgave 17:

Oppgavetekst: Du har nå vært litt lost in time, men hvem sendte Arnold tilbake i tid?

De fleste har vel fått med seg Arnold Schwarzeneggers legendariske rolle som Terminator og dens oppfølgere. Svaret her er Skynet

Korrekt svar: Skynet

Oppgave 18:

Et helt forferdelig dikt skrevet i en forferdelig farge på en svart bakgrunnsfarge, og under det er teksten «Hva kan vel være verre enn dette?»

PP23-Psychic level 18

Om man søker på første linje i dette diktet, kommer man til en reddit-tråd på Vogon Poetry Circle. For de som ikke har sett eller lest Hitchikers Guide to the Galaxy, kan man google seg videre og finne ut at Vogon Poetry er den tredje dårligste poesien i verden. Den verste poesien i verden ble heldigvis ødelagt sammen med sin skaper Paula Nancy Millstone Jennings fra Sussex når jorden blir ødelagt.

 

Korrekt svar: Paula Nancy Millstone Jennings

 

Oppgave 19

Oppgavetekst: 09170

09170 var telefonnummeret til «Frøken Ur» fra 1999 til den ble lagt ned i 2007. Ved å bare Google 09170 får man en indikasjon på at dette kan være et telefonnummer, da eneste norske treffet er på telefonterror.no, men ved å legge til f.eks. Telefon i søket, så får man opp Wikipedia-siden om Frøken Ur.

Korrekt svar: Frøken Ur

 

Oppgave 20:

Oppgaven inneholder bare en video av en dame som viser et tegn på tegnspråk som står å kontinuerlig repeterer seg selv.

Hintet er er at navnet på fila hvis du f.eks. laster ned filmen ved å høyreklikke er ganske spesielt. Fila heter nemlig: -.. .- — . -. … .. . .-. – .. -..mp4

Dette er selvfølgelig morsekode. Om man kjører filnavnet igjennom en morse code decoder på nettet, vil man (avhengig av om man har husket å ta med det siste punktumet fra «.mp4» få enten DAMENSIERTIN eller DAMENSIERTID. Det korrekte er selvfølgelig det siste (det skal være to punktum i slutten av setningen som oversettes fra morse).

Korrekt svar: DAMENSIERTID

 

Vinnere

Bare det å fulleføre Psychic Challenge er vanvittig bra. Årets challenge begynte klokka 19:58:30, og første som greide å fullføre alle 20 nivåer gjorde det klokka 21:35:45, altså litt over halvannen time senere. Vinnerne var:

Bruker Fullført level Tid
Teamsec2 (Lars Hvitsten) 20 03.10.2014 21:35:45
Xoriath (Erlend Åsgren) 20 03.10.2014 21:36:03
tranacc (Marius Rekdal) 20 03.10.2014 21:36:16
Larsen (Christian Larsen) 20 03.10.2014 21:39:18
teamsec1 (Andreas Melsom) 20 03.10.2014 21:40:11
Nyancat (Andreas Neslow) 20 03.10.2014 21:55:56
AngelDescent (Angelique Hansen) 20 03.10.2014 21:56:07
Online (Team Online) 20 03.10.2014 22:03:07
_djt (Lasse Nilssen) 20 03.10.2014 22:05:48
Trym (Trym Ottosen) 20 03.10.2014 22:07:05
Tohak (Fredrik Gunnerud) 20 03.10.2014 22:07:09
Kleb (Oddbjørn Kleven) 20 03.10.2014 22:07:14
Brd (Bård Storhaug) 20 03.10.2014 22:07:36
akerhoten (Nikolai Åkerholt) 20 03.10.2014 22:07:37
Rikk (Eirik Tandberg) 20 03.10.2014 22:07:37
Douchebag Berge (Martin Berge) 20 03.10.2014 22:07:47
Anal Fister (Mehran Bahadoran) 20 03.10.2014 22:07:57
NoobySoft (Nooby Soft) 20 03.10.2014 22:07:57
Spurv (Sivert Ytterdal) 20 03.10.2014 22:08:00
shellby (shellby kalve) 20 03.10.2014 22:08:15
bendexio (bendik solhaug) 20 03.10.2014 22:09:45
drtassen (Ludvig bua) 20 03.10.2014 22:10:20
kevinas321 (kevin husebø) 20 03.10.2014 22:11:43
zacker (Zacharias Nilsen) 20 03.10.2014 22:11:44
Nabo1din (Christina Waaler) 20 03.10.2014 22:24:07
Ajaj (Adrian Børresen) 20 03.10.2014 22:29:48
yolo (mathias narum) 20 03.10.2014 22:30:30
Naruga (Glenn Halvorsen) 20 03.10.2014 22:34:16
Kuleme (Mia Bergseter Jonsrud) 20 03.10.2014 22:34:33
skofus (mathias bentzen) 20 03.10.2014 22:34:49
Cyanidez (Marius hovd) 20 03.10.2014 22:35:30
superlaggable (fredrik halvorsrød) 20 03.10.2014 22:38:04
siri (Siri Strostein) 20 03.10.2014 22:38:48
Bønne (Bendik Rui) 20 03.10.2014 22:51:26