Lars Åges tanker

Politikk og teknologi

Da var man blitt politiker

| 0 kommentarer

Da har konstituerende bystyremøte overstått, og jeg var blitt valgt som medlem av hovedutvalg for barn og unge, og som nestleder i hovedutvalg for kultur og frivillighet. Jeg var orginalt også foreslått som 4. varamedlem til formannskapet for FrP, da FrP ønsket å ha fraksjonsledere/utvalgsledere og nestledere som varamedlemmer, men på grunn av kjønnsbalansen ble det foreslått strøket i Bystyretmøtet. Det er forsåvidt greit nok – jeg har ikke så sterke følelser for en varaplass så langt ned, og jeg får nok å henge fingrene i med både barn og unge (skoler, barnehage, barnevernet, +++) og kultur og frivillighet.

Bystyremøtet var spennende på flere måter, bl.a. det faktum at «opposisjonen» var splittet, og Arbeiderpartiet med sine 13 representanter ikke hadde greid å bli enige med SV, SP og Vs 5 representanter, og dermed en historisk splittelse i opposisjonen. Denne splittelsen gjorde at SV, SP og V ikke fikk noen representanter i kontrollutvalget (som skal ha 5 representanter), mens AP fikk to, og hver av posisjonspartiene FrP, H og KrF fikk en hver. Samtidig skapte det litt problemer når det gjaldt valg av 4 representanter til Kommunens Sentralforbunds fylkesårsmøte, hvor posisjon hadde tatt utgangspunkt i at de skulle sende 2 representanter, mens AP hadde planlagt at de kunne ta 2 representanter alene. Lars Egeland fra SV fremmet forslag om en liste fra «de øvrige partiene i opposisjon», og spurte om hva resultatet av forholdstallsvalg ville være. Jeg gjorde da litt matematikk, og fant ut at med tre lister ville AP få et mandat, og Høyre, KrF og FrP-listen ville få tre mandater. Hvis SV/SP/V støttet AP ville AP få to mandater, men AP var ikke villige til å forhandle her heller, og mistet således en av sine egne mandater til posisjonen.

 

Dette er begynnelsen på en ny og spennende tid for meg, og jeg gleder meg til å ta tak i mange spennende saker. Det kommer nok til å ta litt tid å sette seg inn i to store ansvarsområder, men det mener både jeg og mine partikollegaer at jeg er klar for, så det skal gå greit.

Legg igjen en kommentar

Påkrevde felter er merket *.