Lars Åges tanker

Politikk og teknologi

Fritt brukervalg i Tønsbergskolen

| 0 kommentarer

Følgende er et leserinnlegg jeg har sendt inn til Tønsbergs blad i juni 2011

 

I forbindelse med Tønsbergs budsjettbehandling for 2011 ble ordningen med friere brukervalg avviklet i Tønsberg, mot FrP sine stemmer. Rådmannen har begrunnet dette med at det i fremtiden kan bli en mye dyrere løsning, fordi det er alt for mange som ønsker seg til enkelte skoler. Ingen av de andre partiene var heller interessert i å være med på Fremskrittspartiets forslag om å få de faktiske kostnadene på bordet – selv ikke Høyre som har gått til valg på fritt brukervalg i skolen.

 

For FrP handler fritt brukervalg om at det er innbyggernes ønsker som skal være i fokus. Oversatt til det private markedet, så kan man si at kundenes behov som er viktig, eller kunden har alltid rett. Det offentlige er til for å tjene innbyggerne, og selv om det kanskje koster litt ekstra for å få det til, så er det viktig prinsipp at det ikke er selgers ønske om å nå salgskvota som er det viktigste argumentet for å kjøpe noe, men hvilke behov kunden trenger å tilfredsstille.

 

Fremskrittspartiets vil at skolene hele tiden jobber med å forbedre seg selv. Det er alltid forbedringspotensiale i alle organisasjoner. En del av Tønsbergskolene er mer populære å søke seg til enn andre, og dette anser de andre partiene som et problem og har derfor stoppet friere brukervalg. FrP mener det motsatte er et problem – at elever søker seg vekk fra skoler av forskjellige grunner. Årssakene til elevfluktene kan være mange; dårlige skoler, lærere, omfattende mobbing eller at skoleveiene ikke er trygge fra der hvor elevene bor. Da må vi sørge for å løse disse problemene slik at elevene igjen vil gå på skolen – ikke tvinge elevene på skolen, og skyve problemene under teppet.

 

Fremskrittspartiet vil jobbe for å gjeninnføre foreldre og elevers rett til å selv velge hvilken skole som passer for dem, og jobbe for at skolene har de verktøyene og den tiden de trenger for å forbedre seg selv.

 

Lars Åge Kamfjord

Ungdomskandidat Tønsberg FrP

Legg igjen en kommentar

Påkrevde felter er merket *.