Lars Åges tanker

Politikk og teknologi

SV liker urettferdige skatter

| 0 kommentarer

Mens SV og AP-politikere i Oslo garanterer at de ikke vil innføre eiendomsskatt i Oslo, har Tønsbergs blad spurt SV i Tønsberg om de er villig til å garantere at at de ikke ville innføre eiendomsskatt i Tønsberg, og som forventet av de som følger Tønsbergpolitikken, svarte ordførerkandidat Lars Egeland at det vil de så absolutt ikke garantere. Tønsberg SV vil ha eiendomsskatt, og foreslår det så ofte de har mulighet.

 

I budsjettbehandlingen for 2011 foreslo SV å innføre eiendomsskatt, med en planlagt inntekt på 24 millioner i 2011 og 48 millioner fra 2012 og utover. Samtidig foreslo de et prosjekt på 100 millioner til «byfornyelse». Da kommer det store spørsmålet: hvor kommer de svakeste i samfunnet inn i den budsjettposten? Eller er det bare sånn at SV vil ta alt for mye penger fra innbyggerne, og så vet de ikke helt hva de skal bruke pengene på, og kaster det i en samlepost, for å ha dem i tilfelle de skulle finne på en god sak etterhvert? Og hvorfor har ikke SV i sitt budsjettforslag lagt inn full drift av et nybygd sykehjem, når vi vet at mange eldre ikke får sykehjemsplasser når de trenger det?

Både eiendomsskatt og formueskatt er urettferdige skatter, fordi de ikke tar hensyn til hvor mye man har i inntekt – kun hva du har i teoretisk verdi. Hvis du risikerer å måtte selge den teoretiske verdien for å betale skatten på det som skattlegges, så er det noe urettferdig. Om du har kjøpt deg et hus som endelig har nedbetalt alt lån samtidig som du blir pensjonist, og du får utbetalt minstepensjon på 115.881 kroner, så er det stor sannsynlighet for du ikke er i stand til å betale enda en stor regning fra kommunen, og ennå verre med formueskatt i tillegg.

Hvis taksten på en bolig er på 3 millioner, skal ligningsverdien (som er det eiendomskatten og formueskatten benytter) normalt være 25% av taksten, altså 750 000. Eiendomsskatten kan være fra 2 til 7 promille av denne, og skatten vil da havne på mellom 1500 og 5250 kroner.

Formueskatten er litt vanskeligere, men kan slå plutselig og hardt ut. Der har man et minstefradrag på 700 000 i ligningsverdi per ektefelle (altså 1,4 millioner tilsammen om man er gift), så får man en skatt på 1,1 prosent (eller 11 promille for å bruke samme målestokken som for eiendomsskatt) for alt som går over minstefradraget. Hvis man i tillegg til boligen over har en hytte til en verdi på 1,5 millioner (og her skal ligningsverdien være 40% av takst, altså ligningsverdi på 600 000), så har man en formue på tilsammen 1,35 millioner, som er under minstefradraget på 1,4 millioner for gifte – helt til en av partene dør. Da sitter plutselig den gjenlevende igjen med en formue på 650 000 som det skal skattes 1,1 prosent av, eller 7150 per år – samtidig som man kan ha mistet halvparten av inntekten sin.

«Yte etter evne, få etter behov» er et veldig populært slagord for venstresiden i politikken, men hvorfor er da partiene på venstresiden så veldig opptatt av skatter som ikke er relatert til skattebetalerens evne? Og hvorfor ønsker de ikke da å prioritere sykehjemsplasser som sort trengs. Du er ikke rik selv om du eier din egen bolig og har en hytte. Du kan nok ikke betegnes som fattig, men alle inntekter og utgifter hvert kalenderår må utjevne hverandre. Å skattlegge folk fordi de i teorien kan greie å skaffe 4,5 millioner i inntekter er ingen god løsning, og det er i hvertfall ingen rettferdig løsning.

Legg igjen en kommentar

Påkrevde felter er merket *.