Lars Åges tanker

Politikk og teknologi

Da var første uke med politiske utvalg overstått

| 0 kommentarer

Første uke med utvalgsmøter er vel overstått, og en spennende ny periode er startet.

Uka begynte med gruppemøte på mandag, hvor alle sakspapirene til utvalgene ble diskutert internt i partiet. Jeg måtte da legge frem begge «mine» utvalg, og mine forslag til hva som burde gjøres, noe som de øvrige i partiet var enige om.

På tirsdag var det hovedutvalg for kultur og frivillighet, hvor vi fikk en liten oversikt over hva som sorterte under utvalgets ansvarsområde, og vi behandlet to saker (+ foreløpig regnskap, men det var mest en orienteringssak). Den ene saken var en sak om å få reparert klokkespillet som står på DNBNOR-bygget ved Farmannstorvet. Jeg hadde ikke fått med meg at det klokkespillet hadde vært ødelagt siden 2008 engang, men syns det er bra at vi nå får reparert det. Vi behandlet også en søknad fra Slottsfjellsmuseumet om å få lov til å ha det daglige driftsansvaret for Slottsfjellstårnet og området rundt, slik at de kunne ha en helhetlig drift av hele området. Det syns alle i hele utvalget var kjempepositivt å få til, og jeg fremmet også et endringsforslag til innstillingen, på vegne av Høyre, FrP og KrF, som rettet et par mindre detaljer (la til «vederlagsfritt» på at vi kunne bruke området, og «til egne arrangementer og representasjonsoppdrag» i stedenfor «til representasjonsoppdrag»). Hyggelig nok støttet både AP og Venstre forslaget, så det ble vedtatt enstemmig.

I dag torsdag har det vært møte i hovedutvalg for barn og unge, med den samme orienteringen om hva som faller inn under utvalgets ansvarsområde. Hva de forskjellige skolene driver med har jeg ganske god styring på, men Tønsberg har en virksomhet som heter «Barn og unge» som jeg er veldig usikker på hva driver med. Helsestasjonen, PPT-tjenesten, ungdomsklubber++ er områder jeg har lite erfaring med, så der skal det bli spennende å få vite mer om hva som skjer, og hele organisasjonsstrukturen for den virksomheten.

I neste uke blir rådmannens budsjettforslag lagt frem, og alt tyder på at det ikke kommer til å bli hyggelig lesning – men det skal bli morsomt å jobbe med budsjett. Nå blir det mitt ansvar å gå nøye igjennom to store områder – Barn og unge  står for 38% av budsjettet, og over 400 millioner kroner, og kulturområdet som «bare» er på ca. 80 millioner.

Legg igjen en kommentar

Påkrevde felter er merket *.